Modul 1 - Samostatná práce

 

Aplikace matematiky: základy rovinné geometrie

 

Samostatné cvičení 1 - Úpravy souřadného systému

Zadání:

Přetočte kladnou osu x uživatelského souřadnicového systému z předchozího příkladu o 90º v rovině xy. Vzorový výkres pro toto cvičení je k dispozici zde.

 

1.     Napište do příkazové řádky příkaz USS a potvrďte klávesou ENTER.

2.     Zvolte volbu Rotace kolem osy Z tím, že zapíšete s klávesnice písmeno Z a potvrdíte stiskem klávesy ENTER.

3.     Zadejte úhel pootočení 90 a potvrďte klávesou ENTER.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

 

Samostatné cvičení 2 - Tvorba úsečky

 

Zadání:

Nakreslete čtverec o hraně 100 mm, jehož levý spodní roh bude začínat v bodě 70, 70, 0. Pro řešení si otevřete nový výkres.

 

  1. Napište do příkazové řádky příkaz USS a potvrďte klávesou ENTER. (chceme totiž nejprve definovat uživatelský souřadný systém s počátkem v bodě 70, 70).

  2. Zadejte souřadnice nového počátku uživatelského souřadnicového systému pomocí klávesnice 70, 70 a potvrďte jej stiskem ENTER.

  3. Napište do příkazové řádky příkaz úsečka a potvrďte klávesou ENTER.

  4. Zadejte souřadnice počátku první úsečky 0, 0 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

  5. Zadejte souřadnice koncového bodu první úsečky 100, 0 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER (tento bod je automaticky považován za počátek druhé úsečky).

  6. Zadejte souřadnice koncového bodu druhé úsečky 100, 100 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

  7. Zadejte souřadnice koncového bodu třetí úsečky 0, 100 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

  8. Uzavřete obrazec volbou Uzavři tak, že napíšete do příkazového řádku volbu U a potvrdíte stisknutím klávesy ENTER.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

 

Samostatné cvičení 3 - Tvorba kružnice

Zadání:

Zakreslete kružnici se středem v bodě 82, 82 a průměrem 15 mm. Pro řešení si otevřete nový výkres.

 

1.     Napište do příkazové řádky příkaz kružnice a potvrďte klávesou ENTER.

2.     Zadejte souřadnice středu kružnice 82, 82 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

3.     Zvolte volbu Diametr (průměr) tím, že stisknete klávesu D a potvrdíte ji stiskem ENTER.

4.     Zadejte průměr kružnice 15 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

 

Samostatné cvičení 4 - Tvorba specifického obdélníka

Zadání 2:

Nakreslete obdélník se zaoblenými rohy a poloměru 5 mm, který má výšku 100 mm a šířku 75 mm. Levý dolní roh začíná v bodě 14, 14. Pro řešení si otevřete nový výkres.

 

1.     Napište do příkazové řádky příkaz obdélník a potvrďte klávesou ENTER.

2.     Zadejte hodnoty Zaoblení rohů obdélníka tím, že zadáte volbu A pomocí klávesnice a potvrdíte ENTER.

3.     Zadejte číselnou hodnotu poloměru zaoblení rohů tím, že zvolíte číselnou hodnotu první hodnoty zkosení 5 a potvrdíte ENTER.

4.     Zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka (levého dolního rohu) 14, 14 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

5.     Zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka (pravého horního rohu) 89, 114 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu