Modul 2 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

tvorba a základní úprava geometrických obrazců

 

 

Samostatné cvičení 1 - Kreslení základních geometrických obrazců

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

  

Vytvoření uživatelského souřadnicového systému USS:

 • zadejte příkaz USS, potvrďte ENTER

 • zadejte nové souřadnice USS: 100,100, potvrďte ENTER

Vytvoření vodorovné osy .

 • zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER

 • zvolte první bod -10, 20, potvrďte ENTER

 • zvolte druhý bod 110, 20, potvrďte ENTER

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER

 • zvolte první bod 25, -10, potvrďte ENTER

 • zvolte druhý bod 25, 50, potvrďte ENTER

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER

 • zvolte první bod 75, -10, potvrďte ENTER

 • zvolte druhý bod 75, 50, potvrďte ENTER

Vytvoření obdélníka  se zkosenými hranami:

 • zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER

 • zvolte volu Zkosení tím, že napíšete Z, potvrďte ENTER

 • zadejte hodnotu zkosení ve směru x tím, že napíšete 5, potvrďte ENTER

 • zadejte hodnotu zkosení ve směru y tím, že napíšete 5, potvrďte ENTER

 • zvolte první bod obdélníka 0, 0, potvrďte ENTER

 • zvolte druhý bod obdélníka 100, 40, potvrďte ENTER

Vytvoření polygonů  který je opsán kružnici o poloměru 12 mm.

 • zadejte příkaz polygon, potvrďte ENTER

 • zvolte počet stran tím, že napíšete 6, potvrďte ENTER

 • zadejte střed polygonu tím  jej určíte jako průsečík os  a

 • zadejte aby byl polygon opsán kružnici tím, že napíšete O, potvrďte ENTER

 • zadejte poloměr opsané kružnice 12, potvrďte ENTER

Vytvoření polygonů  který je opsán kružnici o poloměru 12 mm.

 • zadejte příkaz polygon, potvrďte ENTER

 • zvolte počet stran tím, že napíšete 6, potvrďte ENTER

 • zadejte střed polygonu tím  jej určíte jako průsečík os  a

 • zadejte že chcete aby byl polygon opsán kružnici tím, že napíšete O, potvrďte ENTER

 • zadejte poloměr opsané kružnice 12, potvrďte ENTER

Vytvoření kružnice  o poloměru 12 mm která je vepsána polygonu.

 • zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER

 • zadejte střed kružnice  tím, že jej určíte jako průsečík os  a

 • zadejte poloměr vepsané kružnice 12, potvrďte ENTER

Vytvoření kružnice  o poloměru 12 mm která je vepsána polygonu.

 • zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER

 • zadejte střed kružnice  tím, že jej určíte jako průsečík os  a

 • zadejte poloměr vepsané kružnice 12, potvrďte ENTER

 

 

Samostatné cvičení 2 - Použití příkazu OŘEŽ

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Ořež jej upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ¿.

Vytvoření obdélníka * se šířkou 50 a výškou 80 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0,0.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 50,80 ¿.

Vytvoření obdélníka * se šířkou 50 a výškou 80 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 100,0.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 100, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 150,80 ¿.

Rozložení obdélníků * a * na samostatné úsečky.

 • zadejte příkaz Rozlož ¿ (¿ = Enter),

 • označte kurzorem myši obdélníky * a * ¿.

Nakreslení rovnoběžek ve vzdálenosti 10 mm směrem dovnitř od stávajících hren obdélníků * a *.

 • zadejte příkaz Ekvid ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte vzdálenost vytvářených rovnoběžek 10  ¿,

 • označte vždy některou z hran obdélníků * a * a potom klikněte dovnitř příslušného obdélníku,

 • pokračujte tak dlouho až oba obdélníky vypadají jako obdélník *.

      Použijte příkazu Ořež * pro úpravu obdélníka * do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hranu (ta hrana podle které chceme některou z úseček zkrátit) a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši tu část úsečky kterou chcete odstranit (odřezat), dojde k jejímu odstranění,

 • příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,

 • pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar obdélníku *.

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu