Modul 3 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

tvorba a pokročilejší úprava rovinných obrazců

 

 

Samostatné cvičení 1 - Použití příkazu Ekvid a Zrcadli

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Zrcadli jej  upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem.Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 160, 25 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 75, -10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 75, 60 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 30, -10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 30, 60 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 20, 10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 10 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 20, 40 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 40 ¿.

Vytvoření obdélníka se šířkou 150 a výškou 50 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0,0, který má zkosené hrany o velikosti 5 x 45°.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte volbu Zkosení tím, že zadáte písmeno Z ¿,

 • zadejte velikost zkosení ve směru osy x zadáním čísla 5 ¿,

 • zadejte velikost zkosení ve směru osy y zadáním čísla 5 ¿,

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 150,50 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 30, 10 a poloměrem 4 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 30, 10 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 4 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 30, 40 a poloměrem 4 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 30, 40 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 4 ¿.

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu kružnic * a   do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hrany * a *  a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši části kružnic * a , které chcete odstranit

Vytvoření svislé úsečky , která tvoří tečnu kružnic * a  .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  26, 10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky 26, 40 ¿.

Vytvoření svislé úsečky , která tvoří tečnu kružnic * a  .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  34, 10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky 34, 40 ¿.

Použití zrcadlení pro vykreslení drážky složené z objektů , *, *, *, ,  a    i v pravé části výkresu.

 • zadejte příkaz Zrcadli ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly  , *, *, *, ,  a    (během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ¿,

 • zadejte první bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je osa * a proto její první bod označíme jako průsečík osy * s hranou obdélníka,

 • zadejte druhý bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je osa * a proto i její druhý bod označíme jako průsečík osy >* s opačnou hranou obdélníka,

 • zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete ¿,

 

 

Samostatné cvičení 2 - Použití příkazu Zrcadli

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Zrcadli jej  upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

<

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 150,150.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 150,150 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 80 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -80, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 0 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -50, -30 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy -50, 30 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky *, která tvoří tečnu kružnice *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  -20, 20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, 20 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky *, která tvoří tečnu kružnice *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  -20, -20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, -20 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -50, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -50, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu kružnice * do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hranu   a stiskněte ¿,

 • ·označte kurzorem myši části kružnice *, kterou chcete odstranit

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů , *, *, *, a  ve směru dolů.

 • zadejte příkaz Zrcadli ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly   , *, *, * a   (během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ¿,

 • zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je spojnice bodu  a průsečíku os * a *,

 • zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete ¿.

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů , *, *, *, a  ve směru nahoru.

 • zadejte příkaz Zrcadli ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly   , *, *, * a   (během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ¿,

 • zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je spojnice bodu  a průsečíku os * a *,

 • zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete ¿.

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů , *, *, *, a  ve směru napravo.

 • zadejte příkaz Zrcadli ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly   , *, *, * a   (během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ¿,

 • zadejte první bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je osa * a proto její první bod označíme jako průsečík osy * s některou zobrazenou hranou,

 • zadejte druhý bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je osa * a proto i její druhý bod označíme jako průsečík osy * s některou opačnou hranou,

 • zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete ¿.

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu