Modul 4 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

tvorba a pokročilá úprava rovinných obrazců

 

 

Samostatné cvičení 1 - Použití Rastru a Kroku

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Rastr a Krok jej doplňte o bokorys tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy –80, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 0 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 80 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, -80 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 120, 80 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 70 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 70 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 50 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 50 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 30 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 30 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.

 • zadejte příkaz Rastr ¿,

 • určete rozteč bodů rastru na 5 mm tím, že stisknete 5 ¿,

Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po zobrazených bodech rastru.

 • zadejte příkaz Krok ¿,

 • určete velikost kroku na 5 mm tím, že stisknete 5¿,

Pomocí rastru a kroku dotvořte bokorys uvedené součástky.

 • zadávejte příkaz úsečka ¿,

 • zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak je to uvedeno na obr. 103,

 • u úseček  a  budete nuceni vypnout uchopovací režim AutoCadu (ve spodní liště je pole s nápisem UCHOP a je „protlačené“ – to znamená, že je uchopovací režim aktivní, „odtlačením“ jej deaktivujete).

POZNÁMKA O KRESLENÍ POMOCÍ RASTRU A KROKU:

Pokud chceme kreslit pomocí rastru a kroku, stačí si uvědomit, že vzdálenosti jednotlivých bodů jsou 5 mm. Potom stačí vždy zjistit, na jaké rovnoběžce bod leží a kolik bodů musí ležet mezi počátečním a koncovým bodem úsečky.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os *, * a .

 • otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,

 • zvolte položku Další…,

 • v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,

 • v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru označenou jako ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar

 • označte pomocí kurzoru myši osy *, * a ,

 • otevřete pole Typ čáry,

 • zvolte položku ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte klávesu ESC.

Nastavení typu čáry čárkovaná u kružnice * a čar  , .

 • otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,

 • zvolte položku Další…,

 • v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,

 • v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru označenou jako ACAD_ISO02W100,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar

 • označte pomocí kurzoru myši kružnici * a čary  , ,

 • otevřete pole Typ čáry,

 • zvolte položku ACAD_ISO02W100,

 • stiskněte klávesu ESC.

Nastavení tloušťky čáry  1 mm u všech viditelných hran.

 • pomocí kurzoru myši označte všechny viditelné hrany v náryse i bokoryse výkresu (pokud by vám vadil rastr a krok tak jej vypnete podobně jako uchopovací režim: ve spodní liště jsou pole s nápisem RASTR a KROK která jsou „protlačená“ – to znamená, že je rastr a krok zapnutý, „odtlačením“ je vypnete),

 • otevřete na nástrojové liště pole Tloušťka čáry,

 • vyberte čáru tloušťky 1 mm tak že na ni kliknete kurzorem myši,

 • pokud se chcete přesvědčit, zda jsou skutečně čáry nakresleny tlustou čarou, klikněte na nástrojové liště na tlačítko Náhled tisku (nebo SOUBOR – UKÁZKA PŘED TISKEM)

 

 

Samostatné cvičení 2 - Použití Rastru a Kroku

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Rastr a Krok jej doplňte o bokorys tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 50,150.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 50,150 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy –25, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 125, 0 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 25 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 100, -25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 100, 25 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 100, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu kružnic * a *  do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hrany * a  a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši části kružnic * a *, které chcete odstranit

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 5 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 5 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 5 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 100, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 5 ¿.

Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.

 • zadejte příkaz Rastr ¿,

 • určete rozteč bodů rastru na 10 mm tím, že stisknete 10 ¿,

Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po zobrazených bodech rastru.

 • zadejte příkaz Krok ¿,

 • určete velikost kroku na 10 mm tím, že stisknete 10 ¿,

Pomocí rastru a kroku dotvořte uvedenou součástku.

 • zadávejte příkaz úsečka ¿,

 • zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak je to uvedeno na obr. 104,

 • např: úsečky  a  budeme vytvářet jako spojnice jednotlivých bodů rastru, jehož rozteč jsme si nastavili tak, aby vyhovovala požadovaným vzdálenostem.

POZNÁMKA O KRESLENÍ POMOCÍ RASTRU A KROKU:

Pokud chceme kreslit pomocí rastru a kroku, stačí si uvědomit, že vzdálenosti jednotlivých bodů jsou 10 mm. Potom stačí vždy zjistit, na jaké rovnoběžce bod leží a kolik bodů musí ležet mezi počátečním a koncovým bodem úsečky.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os *, * a .

 • otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,

 • zvolte položku Další…,

 • v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,

 • v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru označenou jako ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar

 • označte pomocí kurzoru myši osy *, * a ,

 • otevřete pole Typ čáry,

 • zvolte položku ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte klávesu ESC.

Nastavení tloušťky čáry  1 mm u všech viditelných hran.

 • pomocí kurzoru myši označte všechny viditelné hrany výkresu (pokud by vám vadil rastr a krok tak jej vypnete podobně jako uchopovací režim: ve spodní liště jsou pole s nápisem RASTR a KROK která jsou „protlačená“ – to znamená, že je rastr a krok zapnutý, „odtlačením“ je vypnete),

 • otevřete na nástrojové liště pole Tloušťka čáry,

 • vyberte čáru tloušťky 1 mm tak že na ni kliknete kurzorem myši,

 • pokud se chcete přesvědčit, zda jsou skutečně čáry nakresleny tlustou čarou, klikněte na nástrojové liště na tlačítko Náhled tisku (nebo SOUBOR – UKÁZKA PŘED TISKEM)

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu