Modul 6 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

vyplňování rovinných obrazců

 

 

Samostatné cvičení 1 - Vytváření šrafování a odkazů

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu ŠRAFY jej  vyšrafujte  tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

Metodické pokyny pro vypracování:  

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy –10, 75 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 170, 75 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, -10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 160 ¿.

Vytvoření vodorovné osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 30 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 30 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 120 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 120 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 110, 30 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 150, 30 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 110, 120 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 150, 120 ¿.

Vytvoření obdélníka se šířkou 70 a výškou 150 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0, 0.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 70, 150 ¿.

Vytvoření obdélníka se šířkou 20 a výškou 150 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 120, 0.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 120, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 140, 150 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 35, 75 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 35, 75 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 35, 30 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 35, 30 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 35, 120 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 35, 120 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 20 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 40 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 40 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 110 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 110 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 130 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 130 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 55 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 55 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 95 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 95 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 130, 55 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 95 ¿.

Vyšrafování oblastí ,  a .

 • zadejte příkaz  Šrafy ¿ (¿ = Enter),

 • v otevřeném panelu Hraniční šrafování klikněte na pole Vzor,

 • v otevřeném okně Vzor klikněte na šrafování označené jako ANSI 31,

 • stiskněte tlačítko Vybrat body,

 • označte pomocí kurzoru myši oblasti  ,  a , potvrďte výběr ¿,

 • v  panelu Hraniční šrafování klikněte na tlačítko OK,

Vložení odkazu jako naznačení myšlené roviny řezu.

 • otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,

 • vyberte položku Odkaz,

 • klikněte na koncový bod osy  *,

 • pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ¿,

 • zadejte šířku textu 10 a ¿,

 • zadejte text popisu odkazu A a ¿,

 • další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ¿,

Vložení odkazu na opačnou stranu osy *  jako naznačení myšlené roviny řezu.

 • otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,

 • vyberte položku Odkaz,

 • klikněte na opačný koncový bod osy  *,

 • pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ¿,

 • zadejte šířku textu 10 a ¿,

 • zadejte text popisu odkazu Á a ¿,

 • další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ¿,

Vytvoření přímých kót.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Přímá,

 • jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo hran, které chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty zobrazené na obr.

Vytvoření kót průměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Průměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů zobrazené na obr.

 

 

Samostatné cvičení 2 - Vytváření šrafování a odkazů

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu ŠRAFY jej  vyšrafujte  tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte volbu Nový tím že napíšete N ¿,

 • zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy –10, 20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 170, 20 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 25, 5 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 25, 25 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 130, -10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 50 ¿.

Vytvoření obdélníka * se šířkou 50 a výškou 20 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0, 10.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 10 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 50, 30 ¿.

Vytvoření obdélníka * se šířkou 30 a výškou 40 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 50, 0.

 • zadejte příkaz Obdélník ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 50, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 80, 40 ¿.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, 15 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 15 ¿.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, 25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 25 ¿.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 15 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 20 ¿.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 20 ¿.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 15 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 25 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 5 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 130, 20 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 5 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 130, 20 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 130, 20 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vložení odkazu  jako naznačení myšlené roviny řezu.

 • otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,

 • vyberte položku Odkaz,

 • klikněte na koncový bod osy  *,

 • pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ¿,

 • zadejte šířku textu 10 a ¿,

 • zadejte text popisu odkazu A a ¿,

 • další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ¿,

 • stejným způsobem vytvořte i odkazovou čáru na opačné straně osy * a s popisem Á.

Vyšrafování oblasti mezi kružnicemi   a .

 • zadejte příkaz  Šrafy ¿ (¿ = Enter),

 • v otevřeném panelu Hraniční šrafování klikněte na pole Vzor,

 • v otevřeném okně Vzor klikněte na šrafování označené jako ANSI 31,

 • stiskněte tlačítko Vybrat objekty,

 • označte pomocí kurzoru myši kružnice   a  potvrďte výběr ¿,

 • v  panelu Hraniční šrafování klikněte na tlačítko OK,

Vytvoření přímých kót.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Přímá,

 • jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo hran, které chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty zobrazené na obr.

Vytvoření kót průměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Průměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů zobrazené na obr.

 

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu