Modul 6 - Společná výuka

Aplikace matematiky:

vyplňování rovinných obrazců

 

 

Vytváření šrafování v AutoCADu

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese upravte vzhled os tak, aby byly nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento výkres vyšrafujte. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

1.1  První sled úkonů

 

 

A

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 150, 150, 0

 • napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER

 • zadejte z klávesnice nový počátek souřadného systému 150, 150 a potvrďte ENTER.

B

Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce. Vytvoření první osy.

 • napište do příkazového řádku příkaz Úsečka (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice počátečního bodu -50, 0 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 50, 0 a opět potvrďte ENTER

C

Vytvoření druhé osy.

 • napište do příkazového řádku příkaz Úsečka a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice počátečního bodu 0, -50 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 50 a opět potvrďte ENTER

D

Vytvoření kružnice s poloměrem 40 mm a středem v bodě 0, 0.

 • napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 40 a stiskněte klávesu ENTER.

E

Vytvoření čtverce o hraně 40 mm jehož levý dolní roh leží v bodě v bodě - 20, - 20.

 • napište do řádku příkaz Obdélník a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka       -20, - 20 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice 20, 20 potvrďte klávesou ENTER.

F

Příkaz EKVID pro vytvoření rovnoběžek s osami  a . Tyto rovnoběžky budeme v další části upravovat tak, aby vznikl požadovaný výřez. Tento příkaz má následující části:

 • zadáme vzdálenost v jaké se má rovnoběžka nakreslit,

 • označíme objekt ke kterému se má rovnoběžka vytvořit,

 • kurzorem myši naznačíme na kterou stranou (nalevo nebo napravo) od originálního výkresu má nakreslit jeho rovnoběžka.

G

Vytvoření úsečky , která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 30 mm směrem nahoru od originální úsečky (vodorovná osa ).

 • napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER

 • nejprve musíme z klávesnice zadat v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 30 a potvrďte jej klávesou ENTER.

 • nyní musíme označit úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslicí . Po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou.

 • poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Není nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit stranu na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka . Ta se ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení příkazu ESC.

H

Vytvoření úsečky , která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10 mm napravo od originální úsečky (svislá osa ).

 • napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER

 • zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.

 • označte úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem .

 • poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka .

CH

Vytvoření úsečky , která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10 mm nalevo od originální úsečky (svislá osa ).

 • napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER

 • zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.

 • označte úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem .

 • poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka .

I

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.

 • napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER

 • zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER

 • zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –50, -50, které potvrďte klávesou ENTER

 • zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení 50, 50, které potvrďte klávesou ENTER.

 

1.2  Druhý sled úkonů

 

 

A

Ořezání segmentů úseček  a .

 • napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER

 • v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem , po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme segmenty úsečeka , které chceme odstranit a které se budou během označování automaticky vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

B

Ořezání segmentů úseček  a.

 • napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER

 • v první části příkazu musíme vymezit hraniční čáru, která tvoří hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši na kružnici označenou číslem, po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme segmenty úsečeka , které chceme odstranit a které se budou během označování automaticky vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

C

Ořezání segmentu úsečky  .

 • napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER

 • v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na úsečku označenou číslem  nebo , po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme segment úsečky , kterou chceme odstranit a která se  během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

D

Ořezání segmentu úsečky  .

 • napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER

 • v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na úsečku označenou číslem  nebo , po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme segment úsečky , kterou chceme odstranit a která se  během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

 

1.3  Třetí sled úkonů

 

 

A

Rozložení kružnice  na dva samostatné segmenty.

 • napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER

 • v první části příkazu musíme označit kružnici kterou chceme přerušit. Proto označíme kurzorem myši kružnici  (je nutné ji označit v místě kde je na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme bod ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto označte bod  kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

B

Rozložení kružnice  na tři samostatné segmenty.

 • napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER

 • označte kurzorem myši kružnici  (je nutné ji označit v místě, kde je na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER

 • nyní tedy označíme bod, ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto označte bod  kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

 

1.4  Čtvrtý sled úkonů

Nyní musíme vyšrafovat oblast tvořící průnik mezi čtvercem a kružnicí. Postup šrafování se skládá ze dvou částí: v první části nastavíme typ šrafů. V druhé části označíme oblast šrafování.

Na tomto místě je nutné upozornit na to, že oblast šrafování musí být uzavřená a přesně ohraničená, proto musí být jednoznačné průsečíky a styky čar, jinak nedojde k vyšrafování požadované oblasti.

 

Volba ŠRAFY příkazové lišty. Pomocí této volby můžeme šrafovat libovolné uzavřené oblasti výkresu.

 • klikněte levým tlačítkem na tuto volbu, nebo do příkazového řádku zadejte příkaz Šrafy,

 • dojde k otevření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ.

Panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ. V tomto panelu můžeme vybrat typ šrafů a potom definovat oblast šrafování.

Výběr TYPU ŠRAFOVÁNÍ. AutoCAD obsahuje mnoho různých typů šrafů, proto je nutné vybrat určitý typ (především s ohledem na typ šrafovaného materiálu).

 • pomocí rolovací šipky otevřete položku TYP ŠRAFOVÁNÍ,

 • z uvedeného seznamu vyberte typ šrafování ANSI 31 tak, že na něj jednou kliknete levým tlačítkem myši.

Výběr oblasti šrafování. Nyní musíme označit oblast, která se má vyšrafovat. Tato oblast musí být uzavřená, jinak nedojde k jejímu vyšrafování.

 • klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko označené číslem  ,

 • panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ se uzavře a můžete ve výkresu pomocí kurzoru myši označit objekty které tvoří oblast šrafování. Proto označte všechny objekty označené čísly  a . Kurzor myši má tvar malého čtverečku. V průběhu označování se označené objekty budou vykreslovat čárkovanou čárou.

 

 

 • ukončení výběru prvků (pokud jsou všechny označeny) provedete stiskem klávesy ENTER,

 • znovu se spustí panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ, v tomto panelu stiskněte tlačítko OK,

 • dojde k uzavření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ a vyšrafování označené oblasti požadovaným typem šrafování.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

 

2  Vytváření odkazů v AutoCADu

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese upravte vzhled os tak, aby byly nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento výkres okótujte a doplňte o příslušné popisy. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

2.1  První sled úkonů

 

 

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 60, 60, 0.

 • napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER

 • zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 60, 60 (pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.

Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce. Vytvoření první osy.

 • napište do příkazového řádku příkaz Úsečka (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 10 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 110, 10 a opět potvrďte ENTER

Vytvoření druhé osy.

 • napište do příkazového řádku příkaz Úsečka a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice počátečního bodu 90, -15 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 90, 35 a opět potvrďte ENTER

Vytvoření obdélníku s šířkou 40 a výškou 20 mm jehož levý dolní roh leží v bodě v bodě 0, 0.

 • napište do příkazového řádku příkaz Obdélník (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka (tento bod je možné označit i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice 40, 20 potvrďte klávesou ENTER.

Vytvoření obdélníku s šířkou 15 a výškou 30 mm jehož levý dolní roh leží v bodě v bodě 40, - 5.

 • napište do řádku příkaz Obdélník a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka 40, - 5 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice 55, 25 potvrďte klávesou ENTER.

Vytvoření kružnice s poloměrem 15 mm a středem v bodě 90, 10.

 • napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit i kurzorem myši) 90, 10 a potvrďte ENTER

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 15 a stiskněte klávesu ENTER.

Vytvoření kružnice s poloměrem 10 mm a středem v bodě 90, 10.

 • napište do řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice středu kružnice  90, 10 a potvrďte ENTER

 • zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 10 a stiskněte klávesu ENTER.

Vytvoření úsečky, která naznačuje povrchovou úpravu materiálu.

 • napište do příkazového řádku příkaz Úsečka a stiskněte ENTER

 • zadejte souřadnice počátečního bodu 0, 22 a potvrďte ENTER

 • zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 40, 22 a opět potvrďte ENTER

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.

 • napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER

 • zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER

 • zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –10, -10, které potvrďte klávesou ENTER

 • zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení 110, 30, které potvrďte klávesou ENTER.

 

2.2  Druhý sled úkonů

 

 

Rozložení obdélníka na 4 samostatné úsečky. Protože potřebujeme zkosit některé hrany obdélníka, musíme jej rozložit na čtyři samostatné úsečky.

 • napište do příkazového řádku příkaz Rozlož (tento příkaz najdete i na příkazové liště – Modifikace) a stiskněte ENTER

 • označte kurzorem obdélník   (kurzor má nyní tvar čtverečku) potvrďte ENTER

 • dojde k rozložení obdélníka na 4 samostatné  úsečky.

Nastavení možnosti a velikosti zkosení 2 x 45° mezi úsečkami označenými číslicemi  a , pomocí nástroje ZKOS.

 • napište do příkazového řádku příkaz Zkos (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER

 • musíme nejprve zadat velikost zkosení ve směru osy x a y, proto zvolíme volbu HRANA tím, že stiskneme písmeno H  a potvrdíme ENTER

 • zadejte číselnou hodnotu zkosení ve směru osy x tak, že napíšete do příkazové řádky číslo 2 a opět potvrďte ENTER

 • zadejte číselnou hodnotu zkosení ve směru osy y tak, že napíšete do příkazové řádky číslo 2 a opět potvrďte ENTER

Vytvoření zkosení o velikosti 2 x 45° mezi úsečkami označenými číslicemi  a .

 • napište do příkazového řádku příkaz Zkos a stiskněte ENTER

 • musíme označit úsečky mezi kterými se má zkosení vytvořit, proto označte kurzorem myši úsečky  a  (kurzor má tvar čtverečku). Ihned do označení druhé úsečky dojde k vytvoření zkosení.

Vytvoření zkosení o velikosti 2 x 45° mezi úsečkami označenými číslicemi  a .

 • napište do příkazového řádku příkaz Zkos a stiskněte ENTER

 • musíme označit úsečky mezi kterými se má zkosení vytvořit, proto označte kurzorem myši úsečky  a . Ihned do označení druhé úsečky dojde k vytvoření zaoblení.

Nyní když máme nakresleny všechny objekty výkresu, můžeme přistoupit k nastavení vzhledu os a čar naznačení povrchové úpravy. Ještě dříve než začneme osy a čáry upravovat musíme do aktuálně otevřeného výkresu načíst příslušné typy čar (čerchovanou a Čerchovanou se dvěma tečkami).

 

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat typy čar.

Volba Další… Po kliknutí levým tlačítkem myši se zobrazí následující panel, který je popsán v bodě 3.

Panel Správce typu čáry. Pomocí voleb tohoto panelu můžeme do aktuálního výkresu přidávat různé typy čar.

Volba Načíst… Pokud zvolíme tuto volbu spustí se další panel, který zobrazuje všechny typy čar, které obsahuje databáze programu AutoCAD.

Panel Načíst typy čar. Tento panel zobrazuje všechny položky databáze Typ čar AutoCADu. V tomto panelu můžeme vyhledat příslušné typy čar, které chceme použít v aktuálním výkrese.

Konkrétní označené typy čar, které chceme načíst do výkresu. Označená čerchovaná čára.

 • klikněte levým tlačítkem na příslušný typ čáry (ISO čerchovaná),

 • stiskněte klávesu CTRL a označte další požadovaný typ čáry (ISO čerchovaná se dvěma tečkami).

Označená čerchovaná čára.

 • pokud máte označené oba typy čar, můžete pustit CTRL.

>

Potvrzovací tlačítko OK, kterým načtete označené typy čar do aktuálního výkresu.

 

Teď když máme načtené typy čar čárkovaná a čerchovaná ve výkrese, můžeme přistoupit k přiřazení těchto typů čar objektům na výkrese.

Toto přiřazení se děje ve dvou krocích: v prvním kroku označím pomocí kurzoru myši všechny objekty, kterým chci přiřadit jeden určitý typ čáry. V druhém kroku potom tento určitý typ čáry vyberu ze seznamu obsaženého ve volbě Typ čáry.

Označené objekty, kterým chceme přiřadit typ čáry čerchovaná.

 • postupně označte všechny prvky označené číslicí  a to tak, že na ně postupně kliknete levým tlačítkem myši,

 • označené objekty se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími čtverečky

 • otevřete volbu TYP ČÁRY pomocí rolovacího prvku umístěného v pravé části této volby

 • kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované čáry (ACAD_ISO_10W100).

Označený objekt, kterému chceme přiřadit typ čáry čerchovaná s dvěmi tečkami.

 • označte  prvek označený číslicí  a to tak, že na něj kliknete levým tlačítkem myši,

 • označený objekt se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími čtverečky

 • otevřete volbu TYP ČÁRY pomocí rolovacího prvku umístěného v pravé části této volby

 • kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované čáry s dvěmi tečkami (ACAD_ISO_05W100).

 • ukončete příkaz stiskem klávesy ESC.

 

2.3  Třetí sled úkonů

Všechny příkazy související s kótováním jsou obsaženy v nabídce Hlavního menu – KÓTY. Zde najdeme všechny způsoby vytváření kót, nebo soustav kót, které umisťujeme na výkres.

Vytváření kót má několik částí:

 1. výběr typu kóty v nabídce KÓTY,

 2. označení bodů nebo objektů, ke kterým se má kóta umístit,

 3. pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.) zadáváme dva body (většinou koncové) které vymezují délku, kterou chceme zakótovat,

 4. pokud jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt (kružnici, oblouk, křivku apod.),

 5. označení místa, na které se má umístit vlastní kóta.

Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 55 mm

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.

Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.

 • zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje v uchopovacím režimu snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý uchopovací čtverec. Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem . V okamžiku kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme zakótovat.

Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem . V okamžiku kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého chceme umístit kótu.

 • umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo  na předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně vytvářenou kótu,

 • stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

 

Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 15 mm

 

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky.

Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.

 • zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje v uchopovacím režimu snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý uchopovací čtverec. Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem   a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky.

Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem  a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení druhého koncového bodu úsečky.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého chceme umístit kótu.

 • umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo  na předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně vytvářenou kótu,

 • stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

 

Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 2 mm

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky.

Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.

 • zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem   a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky.

Označení bodu s číslem .

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem  a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení druhého koncového bodu úsečky.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého chceme umístit kótu.

 • umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo  na předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně vytvářenou kótu,

 • stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

 

Úprava hodnoty kóty 2 mm na 2 x 45°

Nyní musíme tuto kótu opravit, protože chceme, aby označovala kótu zkosení o velikosti 2 x 45°. Postupujeme tak, že příslušnou kótu označíme a vyvoláme si její vlastnosti. Vlastnost TEXT kóty potom umožňuje přepsat aktuálně zobrazené číselné nebo textové údaje.

 

Označení kóty kterou chceme upravovat.

 • klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem ,

 • kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.

 • umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko myši,

 • ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou číslem  a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem myši.

Panel vlastností označené kóty.

 • v této nabídce použijte svislý posuvník až naleznete vlastnosti TEXT.

Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou hodnotu označené kóty.

 • klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,

 • vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se objeví kurzor na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.

Zadání přepisujícího textu.

 • zapište do políčka hodnotu 2 x 45° pomocí klávesnice,

 • stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,

 • můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

Vytvoření kóty průměru první soustředné kružnice

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.

 • zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice s číslem .

 • přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici označenou číslem , stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého chceme umístit kótu.

 • umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo  na předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně vytvářenou kótu,

 • stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

 

Vytvoření kóty průměru druhé soustředné kružnice

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.

 • zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice s číslem .

 • přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici označenou číslem , stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého chceme umístit kótu.

 • umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo  na předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně vytvářenou kótu,

 • stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

 

2.4  Čtvrtý sled úkonů

Nyní musíme vytvořit odkazy, které popisují tvarové podrobnosti prvku a také popisují povrchovou úpravu prvku. Postup vytváření odkazových čar a jejich popisků se skládá z několika částí. V první části nakreslíme vlastní odkazovou čáru. V druhé části potom zadáváme velikost písma popisku a konečně ve třetí části zadáváme vlastní text popisku. Až úplně na závěr upravíme velikost a polohu textu popisku pomocí kurzoru myši.

Vytvoření odkazu s textem F 2,5 x 0,3

 

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky.

Volba Multiodkaz. Volba umožňuje vytvářet odkazové čáry a jejich popisy.

 • zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba bodu, který je počátečním bodem odkazové čáry.

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem   a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení počátečního bodu odkazové čáry.

Nakreslení odkazové čáry.

 • Pomocí kurzoru myši nakreslete odkazovou čáru označenou číslem  (tzn. zadejte kurzorem myši její koncový bod),

 • dojde k nakreslení odkazové čáry

Vytvoření popisku odkazové čáry.

 • v dalším kroku jsme vyzváni k zadání textu: F 2,5 x 0,3

 • postup tvorby textového popisku je uveden v dalším textu

 

 

Kurzor pro vložení textového popisku.

 • na pozici tohoto kurzoru zapisujete požadovaný text

 • při zadávání textu se automaticky zobrazí Doplňkový panel Formátování textu

Zapisovaný text.

 • na pozici kurzoru  zapište následující tex: F 2,5 x 0,3

Doplňkový panel Formátování textu.

 • pomocí tohoto panelu můžete editovat další vlastnosti textu jako je font, velikost písma, řez písma apod.

Potvrzovací tlačítko OK.

 • pomocí tohoto tlačítka ukončíte editace a zadávání textu odkazu

 • stiskněte jednou tlačítko OK

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

Vytvoření odkazu s textem CEM. KAL.

 

 

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření kót a sestav kót

 • otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky.

Volba Multiodkaz. Volba umožňuje vytvářet odkazové čáry a jejich popisy.

 • zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši

Volba bodu, který je počátečním bodem odkazové čáry.

 • přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem   a stiskněte levé tlačítko myši,

 • dojde k označení počátečního bodu odkazové čáry.

Nakreslení odkazové čáry.

 • Pomocí kurzoru myši nakreslete odkazovou čáru označenou číslem  (tzn. zadejte kurzorem myši její koncový bod),

 • dojde k nakreslení odkazové čáry

Vytvoření popisku odkazové čáry.

 • v dalším kroku jsme vyzváni k zadání textu: CEM. KAL.

 • postup tvorby textového popisku je uveden v dalším textu

 

 

Kurzor pro vložení textového popisku.

 • na pozici tohoto kurzoru zapisujete požadovaný text

 • při zadávání textu se automaticky zobrazí Doplňkový panel Formátování textu

Zapisovaný text.

 • na pozici kurzoru  zapište následující tex: CEM. KAL.

Doplňkový panel Formátování textu.

 • pomocí tohoto panelu můžete editovat další vlastnosti textu jako je font, velikost písma, řez písma apod.

Potvrzovací tlačítko OK.

 • pomocí tohoto tlačítka ukončíte editace a zadávání textu odkazu

 • stiskněte jednou tlačítko OK

 

Animaci postupu řešení naleznete zde

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu