Modul 7 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

základy prostorové geometrie

 

 

Samostatné cvičení 1 - Skládání prostorových primitiv

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Poznámka: před začátkem práce si prohlédněte zvolený náhled na těleso. Jak ovlivní váš pohled na vytvářené těleso?

 

Izometrický pohled                                               2D výkres

 

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿,

 • dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Vytvoření 3D sítě * o hraně 200 mm.

 • zadejte příkaz ROVINPOVRCH ¿ (tento příkaz není přeložen) (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního rohu sítě 0, 0 a ¿,

 • zadejte souřadnice druhého rohu sítě 200, 200 a ¿,

Vytvoření kvádru * s počátkem v bodě 50, 50, 0 a délkou 100 mm, šířkou 100 mm, výškou 20 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 50, 50, 0 a ¿,

 • zadejte volbu d, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 100 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 100 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 20 a ¿.

Vytvoření kvádru  s počátkem v bodě 50, 50, 120 a délkou 100 mm, šířkou 100 mm, výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 50, 50, 120 a ¿,

 • zadejte volbu d, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 100 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 100 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 10 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 60, 60, 20, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 100 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 60, 60, 20 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 100 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 60, 140, 20, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 100 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 60, 140, 20 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 100 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 140, 140, 20, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 100 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 140, 140, 20 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 100 a ¿.

Vytvoření válce  se středem základny v bodě 140, 60, 20, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 100 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 140, 60, 20 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 100 a ¿.

Vytvoření jehlanu  o délce strany podstavy 120 mm a výšce 70 mm. Počátek podstavy jehlanu je v bodě 40, 40, 120.

 • zadejte příkaz Jehlan ¿ (tento příkaz není přeložen) (¿ = Enter),

 • zadejte volbu H jako Hrany a ¿,

 • zadejte souřadnice prvního rohu základny jehlanu 40, 40, 130 a ¿,

 • zadejte souřadnice druhého rohu základny jehlanu 160, 40, 130 a ¿,

 • zadejte výšku jehlanu 70 a ¿,

Vytvoření pohledu SKRÝT pro zobrazení viditelných hran tělesa.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku SKRÝT,

 • dojde k překreslení tělesa se skrytými hranami.

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku ORBITA,

 • v otevřené nabídce vyberte možnost Volná orbita

 • přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,

 • stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,

 • pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

 

 

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu