Modul 8 - Samostatná práce

Aplikace chemie:

vizualizace sloučenin a prvků v prostoru

 
 

Samostatné cvičení 1 - Vizualizace části krystalické mřížky pomocí skládání prostorových primitiv

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

Izometrický pohled                                            2D výkres

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿,

 • dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Vytvoření koule * s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu koule 0, 0, 0 a ¿.

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ¿.

Vytvoření koule * s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 200, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu koule 0, 200, 0 a ¿.

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ¿.

Vytvoření koule  s poloměrem 50 mm a středem v bodě 200, 200, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu koule 200, 200, 0 a ¿.

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ¿.

Vytvoření koule * s poloměrem 50 mm a středem v bodě 200, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu koule 200, 0, 0 a ¿.

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ¿.

Vytvoření válce * s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 0, 0, 0 a středem druhé podstavy v bodě 0, 200, 0.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu první podstavy válce 0, 0, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ¿,

 • zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 0, 200, 0 a ¿.

Vytvoření válce * s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 0, 200, 0 a středem druhé podstavy v bodě 200, 200, 0.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu první podstavy válce 0, 200, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ¿,

 • zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 200, 200, 0 a ¿.

Vytvoření válce  s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 200, 200, 0 a středem druhé podstavy v bodě 200, 0, 0.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu první podstavy válce 200, 200, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ¿,

 • zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 200, 0, 0 a ¿.

Vytvoření válce  s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 200, 0, 0 a středem druhé podstavy v bodě 0, 0, 0.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu první podstavy válce 200, 0, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ¿,

 • zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 0, 0, 0 a ¿.

Vytvoření pohledu SKRÝT pro zobrazení viditelných hran tělesa.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku SKRÝT,

 • dojde k překreslení tělesa se skrytými hranami tak, jak je to zobrazeno na následujícím obrázku:

 

 

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu