Modul 8 - Společná výuka

Aplikace chemie:

vizualizace sloučenin a prvků v prostoru

 

 

1 Vizualizace molekuly vody 

V programu AutoCAD pomocí použití objemových primitiv, nakreslete model molekuly vody, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

 

1.1  První sled úkonů - vytvoření základních těles

V prvním sledu kroků bude nutné vytvořit nový uživatelský souřadnicový systém, který bude mít počátek v bodě 100, 100. Potom příslušná objemová primitiva, kterými jsou tři koule.

 

 

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0

 • napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 ¿.

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koulí.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 100 mm a středem v bodě 0, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 100 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 70 mm a středem v bodě -70, -50, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -70, -50 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 70 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 70 mm a středem v bodě 70, -50, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 70, -50 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 70 a ¿.

 

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde.

 

1.2  Druhý sled úkonů - skrytí hran

 

 

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro zobrazování 3D těles.

 • otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.

Podvolba SKRYT. Tato volba skryje všechny neviditelné hrany 3D tělesa.

 • zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

 

Zobrazené 3D těleso  se skrytými neviditelnými hranami.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde.

 

 

2 Vizualizace molekuly dioxidu uhlíku 2

V programu AutoCAD pomocí použití objemových primitiv, nakreslete model molekuly dioxidu uhlíku 2, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

2.1  První sled úkonů - vytvoření základních těles

V prvním sledu kroků bude nutné vytvořit nový uživatelský souřadnicový systém, který bude mít počátek v bodě 100, 100. Potom příslušná objemová primitiva, kterými jsou tři koule a válec.

 

 

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0

 • napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 ¿.

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koulí a válců.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 30 mm a středem v bodě -100, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -100, 0 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 30 a ¿.

Vytvoření koule s poloměrem 30 mm a středem v bodě 100, 0, 0.

 • zadejte příkaz Koule ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 100, 0 a Enter

 • zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 30 a ¿.

*

Vytvoření válce se středem základny v bodě -100, 0, 0, podstavou o poloměru 5 mm a středem druhé podstavy v bodě 100, 0, 0.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce -100, 0, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 5 a ¿,

 • zadejte volbu o a ¿,

 • zadejte střed druhé základny (podstavy) válce 100, 0, 0 a ¿,

 

 

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿.

 

Animaci postupu řešení naleznete zde.

 

2.2  Druhý sled úkonů - skrytí hran

 

 

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro zobrazování 3D těles.

 • otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

 • dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.

Podvolba SKRYT. Tato volba skryje všechny neviditelné hrany 3D tělesa.

 • zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

 

Zobrazené 3D těleso  se skrytými neviditelnými hranami.

 

 

Animaci postupu řešení naleznete zde.

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu