Modul 9 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

booleovské operace v prostoru

 
 

Samostatné cvičení 1 - použití booleovských operací

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

 

Izometrický pohled                                               2D výkres

 

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿,

 • dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Vytvoření kvádru * s počátkem v bodě 0, 0, 0 a délkou 200 mm, šířkou 150 mm, výškou 30 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 0, 0, 0 a ¿,

 • zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 200 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 150 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 30 a ¿.

Vytvoření kvádru * s počátkem v bodě 0, 120, 30 a délkou 200 mm, šířkou 30 mm, výškou 30 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 0, 120, 30 a ¿,

 • zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 200 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 30 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 30 a ¿.

Vytvoření kvádru  s počátkem v bodě 0, 0, 20 a délkou 100 mm, šířkou 90 mm, výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 0, 0, 20 a ¿,

 • zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 100 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 90 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 10 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 50, 45, 0, podstavou o poloměru 20 mm a výškou 20 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 50, 45, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zadejte výšku válce 20 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 150, 45, 20, podstavou o poloměru 30 mm a výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 150, 45, 20 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 30 a ¿,

 • zadejte výšku válce 10 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 150, 45, 0, podstavou o poloměru 20 mm a výškou 20 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 150, 45, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zadejte výšku válce 20 a ¿.

Vytvoření SJEDNOCENÍ těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem *,

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem *,

 • stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření ROZDÍLU těles * a .

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podvolbu ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem * a stiskem klávesy ENTER potvrďte tento výběr,

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem  a stiskem klávesy ENTER potvrďte tento výběr.

Vytvoření ROZDÍLU těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem * a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem * a ¿.

Vytvoření ROZDÍLU těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem * a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem * a ¿.

Vytvoření ROZDÍLU těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem * a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem * a ¿.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.

 • otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,

 • zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,

 • zvolte podvolbu KONCEPČNÍ,

 • označte vystínované těleso * pomocí kurzoru myši,

 • stiskněte pravé tlačítko myši pro vyvolání místní nabídky,

 • v místní nabídce klikněte na volbu VLASTNOSTI,

 • v panelu vlastností změňte barvu stínu objektu, pomocí vlastnosti BARVA.

 

 

Samostatné cvičení 2 - použití booleovských operací

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

      Izometrický pohled                                          2D výkres

 

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 20 a ¿.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿,

 • dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 0, 0, 0, podstavou o poloměru 25 mm a výškou 40 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 25 a ¿,

 • zadejte výšku válce 40 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 0, 0, 0, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 40 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 40 a ¿.

Vytvoření válce  se středem základny v bodě 0, 200, -10, podstavou o poloměru 50 mm a výškou 60 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 200, -10 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 50 a ¿,

 • zadejte výšku válce 60 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 0, 200, -10, podstavou o poloměru 20 mm a výškou 60 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 200, -10 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 20 a ¿,

 • zadejte výšku válce 60 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 0, 80, 30, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 80, 30 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 10 a ¿.

Vytvoření válce * se středem základny v bodě 0, 120, 30, podstavou o poloměru 10 mm a výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Válec ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 120, 30 a ¿,

 • zadejte poloměr podstavy válce 10 a ¿,

 • zadejte výšku válce 10 a ¿.

Vytvoření kvádru  s počátkem v bodě -20, 0, 0 a délkou 40 mm, šířkou 200 mm, výškou 40 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru -20, 0, 0 a ¿,

 • zadejte koncový bod kvádru 20, 200,40 a ¿.

Vytvoření kvádru  s počátkem v bodě -10, 80, 30 a délkou 20 mm, šířkou 40 mm, výškou 10 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru -10, 80, 30 a ¿,

 • zadejte koncový bod kvádru 10, 120, 40 a ¿.

Vytvoření kvádru  s počátkem v bodě -50, 190, -10 a délkou 10 mm, šířkou 20 mm, výškou 60 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru -50, 190, -10 a ¿,

 • zadejte koncový bod kvádru -40, 210, 50 a ¿.

Vytvoření SJEDNOCENÍ těles *,  a .

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem *,

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem ,

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem ,

 • stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření SJEDNOCENÍ těles *, * a .

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem *,

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem *,

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem ,

 • stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření ROZDÍLU těles  a .

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podpoložku ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem  a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem  a ¿.

Vytvoření ROZDÍLU těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podpoložku ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem * a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem * a ¿.

Vytvoření ROZDÍLU těles  a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podpoložku ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem  a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte válec s číslem * a ¿.

Vytvoření ROZDÍLU těles  a .

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podpoložku ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem  a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem  a ¿.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.

 • otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,

 • zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,

 • zvolte podvolbu KONCEPČNÍ,

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku ORBITA a zvolte možnost VOLNÁ ORBITA,

 • přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,

 • stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,

 • pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu